bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Sesje Rady strona główna 

Kadencja 2014-2018

Protokół Nr I/2014 z dnia 28 listopada 2014r.
 
Protokół Nr I/2014 z dnia 28 listopada 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-16 12:55:30.
Protokół Nr II/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.
 
Protokół Nr II/2014

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-01-02 13:02:19.
Protokół Nr III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
 
Protokół Nr III/2014

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-11 09:04:25.
Protokół Nr IV/2015 z dnia 10 lutego 2015r.
 
Protokół Nr IV/2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-02 13:42:38.
Protokół Nr V z dnia 27 marca 2015 r.
 
Protokół Nr V/2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-19 09:51:16.
Protokół Nr VI z dnia 08 maja 2015 r.
 
Protokół Nr VI/2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-19 09:54:30.
Protokół Nr VII/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
 
Protokół Nr VII/2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-10-01 13:50:24.
Protokół Nr VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
 
Protokół Nr VIII/2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-10-02 09:42:32.
Protokół Nr IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku
 
Protokół Nr IX/2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 07:50:56.
Protokół Nr X/2015 z dnia 07 października 2015
r.
 
Protokół Nr X/2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:02:12 | Data modyfikacji: 2016-05-13 09:04:04.
Protokół Nr XI/2015 z dnia 29 października
2015r.
 
Protokół Nr XI/2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:04:24 | Data modyfikacji: 2016-05-13 09:04:04.
Protokół XII/30 listopada 2015 roku
 
Protokół Nr XII/2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:11:20 | Data modyfikacji: 2016-05-13 09:04:04.
Protokół Nr XIII/2015 z dnia 15 grudnia 2015
roku
 
Protokół Nr XIII/2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-05 08:36:12 | Data modyfikacji: 2016-05-13 09:04:04.
Protokół Nr XIV/2015 z dnia 29 grudnia 2016 roku
 
Protokół Nr XIV/2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-05 08:36:43 | Data modyfikacji: 2016-04-05 08:40:25.
Protokół Nr XV/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku
 
Protokół Nr XV/2016

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:23:18 | Data modyfikacji: 2016-04-05 08:40:25.
Protokół Nr XVI/2016 z dnia 18 marca 2016r.
 
Protokół Nr XVI/2016

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-05-13 08:33:27 | Data modyfikacji: 2016-04-05 08:40:25.
Protokół Nr XVII/2016 z dnia 12 maja 2016r.
 
Protokół Nr XVII/2016

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 08:21:55 | Data modyfikacji: 2016-04-05 08:40:25.
Protokół Nr XVIII/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
 
Protokół Nr XVIII/2016

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 08:24:57 | Data modyfikacji: 2016-04-05 08:40:25.
Protokół Nr XIX/2016 z dnia 29 lipca 2016r.
 
Protokół Nr XIX/2016

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 08:30:12 | Data modyfikacji: 2016-04-05 08:40:25.
Protokół Nr XX/2016 z dnia 06 września 2016r.
 
Protokół Nr XX/2016

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-11-14 13:25:01 | Data modyfikacji: 2016-04-05 08:40:25.
Protokół Nr XXI/2016 z dnia 07 paździ 2016r.
 
Protokół Nr XXI/2016

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-11-14 13:31:48 | Data modyfikacji: 2016-04-05 08:40:25.
Protokół Nr XXII/2016 z dnia 26 października
2016 roku
 
Protokół Nr XXII/2016

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-23 12:12:08 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:36:16.
Protokół Nr XXIII/2016 z dnia 25 listopada 2016
roku
 
Protokół Nr XXIII/2016

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-23 12:15:48 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:41:59.
Protokół Nr XXIV/2016 z dnia 28 grudnia 2016
roku
 
Protokół Nr XXIV/2016

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-23 12:19:52 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:45:53.
Protokół Nr XXV/2017 z dnia 10 luty 2017 rok
 
Protokół Nr XXV/2017

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-01 13:20:35 | Data modyfikacji: 2017-03-06 12:53:01.
Protokół N XXVI/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku
 
Protokół Nr XXVI/2017

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-31 12:27:34 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:19:24.
Protokół Nr XXVII/2017 z dnia 29 marca 2017 rok
 
Protokół Nr XXVII/2017

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-06-28 13:37:04 | Data modyfikacji: 2017-06-28 13:37:49.
Protokół Nr XXVIII/2017 z dnia 25 maja 2017 rok
 
Protokół Nr XXVIII/2017

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-06-28 13:45:44 | Data modyfikacji: 2017-06-28 13:46:43.
Protokół Nr XXIX/2017 z dnia 21 czerwca 2017 rok
 
Protokół Nr XXIX/X2017

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-09-14 13:18:53 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:20:03.
Protokół Nr XXX/2017 z dnia 07 lipca 2017 roku
 
Protokół Nr XXX/2017

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-09-14 13:36:20 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XXXI/2017 z dnia 18 sierpnia 2017
roku
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-09-14 13:41:08 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XXXII/2017 z dnia 28 września 2017
rok
 
Protokół Nr XXXII/2017

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-11-22 14:04:38 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XXXIII/2017 z dnia 15 listopada 2017
roku
 
Protokół Nr XXXIII/2017

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-02 11:24:47 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017
roku
 
Protokół Nr XXXIV/2017

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-23 09:48:53 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XXXV/2017 z dnia 8 lutego 2018 roku
 
Protokół Nr XXXIV/2018

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 10:59:40 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XXXVI/2018 z dnia 8 marca 2018 roku
 
Protokół Nr XXXVI/2018

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 11:10:52 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XXXVII/2018 z dnia 27 marca 2018
roku
 
Protokół Nr XXXVII/2018

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 11:13:27 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XXXVIII/2018 z dnia 17 maja 2018
roku
 
Protokół Nr XXXVIII/2018

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 11:16:13 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XXXIX/2018 z dnia 15 czerwca 2018
roku
 
Protokół Nr XXXIX/2018

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-07-10 11:18:23 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XL/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku
 
Protokół XL/2018

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:13:20 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XLI/2018 z dnia 1 sierpnia 2018
roku
 
Protokół XLI/2018

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:17:06 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XLII/2018 z dnia 27 sierpnia 2018
roku
 
Protokół XLII/2018

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:20:18 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.
Protokół Nr XLIII/2018 z dnia 28 września 2018
roku
 
Protokół XLIII/2018

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:22:54 | Data modyfikacji: 2017-09-14 13:37:10.

Zobacz:
   Kadencja 2006-2010
   kadencja 2010-2014
   Kadencja 2014-2018
   Kadencja 2018-2023
Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:22:54
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl