bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

Rok 2019

Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
 
Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:08:05.
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora PSP im M.
Kownackiej w Zwoli
 
Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-18 10:40:35.
Zarządzenie Nr 23/2019 w sp-rawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Miastkowie Koscielnym za 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 24 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:28:04.
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego gminy Miastków
Kościelny za 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 24 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-30 10:55:36.
Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów na sprzedaż nieruchomości
 
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:11:16.
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Koscielny
 
Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:08:31.
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Koscielny
 
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:05:28.
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:02:20.
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Koscielny
 
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 29 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 08:59:30.
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za
2018 rok wykonania planu finansowego zakładu
opieki zdrowotnej i samorzadowej instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia
komunalnego
 
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 08:49:44 | Data modyfikacji: 2019-05-16 08:50:59.
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie utworzenia
Stałego Dyżuru Wójta Gminy Miastków Kościelny
na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa oraz uruchamiania realizacji zadań
obronnych wynikających z wyższych stanów
gotowości obronnej państwa
 
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 25 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 08:35:16 | Data modyfikacji: 2019-05-16 08:50:59.
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie zarzadzenia
wyborów sołtysa w sołectwie Wola Miastkowska
Gmina Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 14 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 08:29:49 | Data modyfikacji: 2019-05-16 08:50:59.
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 11 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:44:51 | Data modyfikacji: 2019-05-16 08:50:59.
Zarzadzenie Nr 12/2019 w sprawie ustalenia
procedury kontroli przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy Miastków
Kościelny
 
Zarządzenie z dnia 12 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:41:17 | Data modyfikacji: 2019-05-16 08:50:59.
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów na sprzedaż nieruchomości
 
skan0009.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:31:32 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:37:32.
Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie
Gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:20:39 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:37:32.
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie powołania
Gminnej Komisji d/s ustalenia szkód i oszacowania
strat w publicznej infrastrukturze komunalnej
powstałych w wyniku długotrwalych opadów
deszczu w okresie od 1 października 2018 do 31
stycznia 2019 roku
 
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:17:48 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:37:32.
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 5/2019 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie
odwołania i powołania członków Zespołu
Interdyscypliarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:13:31 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:37:32.
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Koscielny
 
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:08:43 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:37:32.
Zarzadzenie Nr 5/2019 w sprawie odwolania i
powołania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:00:03 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:37:32.
Zarzadzenie Nr 4/2019 w sprawie powolania Komisji
Konkurosowej do przeprowadzenia w trybie ustawy
o działalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastkw Kościelny w 2019 roku
 
Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 09:29:46 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:37:32.
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie powierzenia
obwowiazków dyrektora Publicznego Żłobka w
Miastkowie Kościelnym
 
Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-11 12:59:36 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:37:32.
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zajkresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka niżna
na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku
 
Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-11 12:52:12 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:37:32.
Zarzadzenie Nr 1/2019 w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zajkre4sie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka niżna
na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku
 
Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-11 12:47:13 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:37:32.

Zobacz:
   Rok 2010
   Rok 2011
   Rok 2012
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
   Rok 2018
   Rok 2019
Data wprowadzenia: 2019-02-11 12:47:13
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl