bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Przetargi strona główna 

ROK 2019

I. 271.2.2019 Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy
Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w
Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach

I.271.2.2019SIWZ.doc

Wzor wniosku materiałowego.doc

Załącznik Nr 1 Oferta I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 2 PRZEDMIAR.zip

Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy PO UWAGACHI.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 4 Oświadczenie w sprawie warunków I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 5 Oświadczenie w sprawie wykluczenia I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 6 Oświadczenie grupa kapitałowa I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 7 Wykaz robót budowlanych I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 8 Wykaz osób I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 9 Wzór oświadczenia Wykonawcy I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 10 PROJEKTY I.271.2.2019.zip

Załącznik Nr 11 Audyty Energetyczne I.271.2.2019.zip

OGŁOSZENIE .pdf

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:24:14 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:34:09.

Zobacz:
 ROK 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:24:14
Data modyfikacji: 2019-06-12 12:34:09
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl