> 2014r.

2014r.

Budżet 2014rok
 
Budżet 2014rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-01-31 12:36:37 | Data modyfikacji: 2014-01-31 12:42:25.
Uchwała Nr XLII/239/2014 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr XLII/239/2014 z dnia 29 stycznia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-17 09:12:33 | Data modyfikacji: 2014-02-17 09:15:18.
Uchwała Nr XLIII/245/2014 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014
 
Uchwała Nr XLIII/245/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-17 14:12:38 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:14:31.
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 05 marca 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-17 14:54:51 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:14:31.
Uchwała Nr XLIV/251/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014
 
Uchwała Nr XLIV/251/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-04-15 11:46:02 | Data modyfikacji: 2014-05-19 08:27:08.
Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 31 marca 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-04-15 11:54:44 | Data modyfikacji: 2014-05-19 08:27:08.
Uchwała Nr XLV/260/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014
 
Uchwała Nr XLV/260/2014 z dnia 11 kwietnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-05-19 08:35:52 | Data modyfikacji: 2014-05-19 08:37:55.
Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-05-19 09:19:43 | Data modyfikacji: 2014-05-19 08:37:55.
Zarzadzenie Nr 18/2014 w spraswie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 12 maja 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-07-11 13:50:03 | Data modyfikacji: 2014-05-19 08:37:55.
Uchwała Nr XLVI/261/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014
 
Uchwała Nr XLVI/261/2014 z dnia 29 maja 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-07-11 13:54:40 | Data modyfikacji: 2014-07-11 14:04:10.
Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-07-11 14:25:18 | Data modyfikacji: 2014-07-11 14:04:10.
Uchwała Nr XLVII/269/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014
 
Uchwała Nr XLVII/269/2014 z dnia 23 czerwca 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-07-11 14:32:32 | Data modyfikacji: 2014-07-11 14:37:21.
Zarzadzenie Nr 30/2014 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-07-11 14:42:42 | Data modyfikacji: 2014-07-11 14:37:21.
Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie zmian w budzecie
Gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 09 lipca 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-09-19 10:04:46 | Data modyfikacji: 2014-07-11 14:37:21.
Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 04 sierpnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-09-19 10:08:05 | Data modyfikacji: 2014-07-11 14:37:21.
Uchwała Nr XLVIII/281/2014 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr XLVIII/281/2014 z dnia 30 lipca 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-09-19 10:22:09 | Data modyfikacji: 2014-09-19 10:23:10.
Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie nr 46/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-09-19 10:26:19 | Data modyfikacji: 2014-09-19 10:23:10.
Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-09-19 10:28:45 | Data modyfikacji: 2014-09-19 10:23:10.
ZarządzenieNr 49/2014 w sprawie przyjęcia
informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków
Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek
zaliczanych do podsektora samorządowego za I
półrocze 2014r.

Załaczniki do sprawozdania opisowego

 
Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-09-19 10:32:26 | Data modyfikacji: 2014-09-19 10:33:34.
Data wprowadzenia: 2014-09-19 10:32:26
Data modyfikacji: 2014-09-19 10:33:34
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Miastków Kościelny
ul. Miastków Kościelny
08-420
Wójt Gminy
mgr Jerzy Jaroń
Kontakt:
Tel: (+48 25) 754-40-08
Fax: (+48 25) 754-40-08
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl