> Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr Si.467.2018 Dkladu Orzekajcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29.11.2018r. w sprawie opinii i projekcie
uchway Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miastków koscielny na lata 2019-2025
 
Uchwała Nr Si.467.2018 z dnia 29 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-04 14:02:57.
Uchwala Nr 8.125.2018 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w sprawie orzeczenia o
nieważnoci Uchway Nr XXXXVII/221/2018 Rady Gminy
Miastków Kościelny z dnia 27 marca 2018 roku w
sprawie udzielewnia pomocy finansowej Komendzie
Wojewódfzkiej Policji z siedzbą w Radomiu
 
Uchwała Nr 8.125.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 12:14:40.
Uchwala Nr Si.77.2018 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w warszawie z dnia 15 stycznia 2018
roku w sprawie opinii o prawidłowosci planowanej
kwoty dugu Gminy Miastków Kościelny
przedstawionej w WPF na lata 2018-2023
 
Uchwała Nr Si. 77.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-01-18 13:55:26.
Uchwala Nr Si.76.2018 Składu Orzekajcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia
15 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania planowanego deficytu
określonego w uchwale budzetowej Gminy Miastków
Kościelnej na rok 2018
 
Uchwała Nr Si. 76.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-01-18 13:51:44.
Uchwała Nr Si.147.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
6.04.2017r. w sprawie wydania opinii o
przedłozonym przez Wójta Gminy Miastków
Kościelny sprawozdania z wykonania budzetu za
2016 rok
 
Uchwała RIO z dnia 06 kwietnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:26:16.
Uchwała Nr Si.86.2017 Skladu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25.01.2017r. w sprawie opinii o prawidłowosci
planowanej kwoty długu Gminy Miastków
Kościelny, przedstawionej w WPF na lata 2017-2022
 
Uchwała RIO z dnia 25 stycznia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:22:15.
Uchwała Nr Si.132.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14.04.2016 r. w sprawie wydania opinii o
przedlożonym przez Wójta Gminy Miastków
Kościelny sprawozdania z wykonania budżetu za
2015 rok
 
Uchwała RIO z dnia 14 kwietnia 2016 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:17:58.
Uchwała Nr Si.139.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14.04.2015r. w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Wojta Gminy Miastklów
Koscielny sprawizdaniu z wykonania budzetu za 2014
rok
 
Uchwała RIO z dnia 14 kwietnia 2015 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:12:28.
Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:12:28
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Miastków Kościelny
ul. Miastków Kościelny
08-420
Wójt Gminy
mgr Jerzy Jaroń
Kontakt:
Tel: (+48 25) 754-40-08
Fax: (+48 25) 754-40-08
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl