> Rok 2018

Rok 2018

Zarządzenie Nr 206/2018 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:09:40.
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie powołania
Administratora Bezpieczeństwa Informacji w
Urzędzie Gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:06:45.
Zarzadzenie Nr 18/2018 w sprawie odwołania
Admionistratora Bezpiecze3ństwa Informacji w
Urzędzie Gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:02:40.
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:59:38.
Zarzadzenie Nr 16/2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:56:03.
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie powołania
Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania
strat w publicznej infrastrukturze komunalnej
powstałych w wyniku wystąpienia długotrwałych
opadów deszczu w miesiącach wrzesień,
październik i listopad 2017r. oraz
niekorzystnynych warunków atmosferycznych w
miesiącu marcu 2018r. na terenie Gminy Miastków
Kościelny
 
Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 29 marca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:53:31.
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za
2017 rok wykonania planu finansowego zakładu
opieki zrowotnej, samorzadowej istytucji kultury
oraz informacji 0o stanie mienia komunalnego
 
Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 29 marca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:39:23 | Data modyfikacji: 2018-05-08 10:41:34.
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie powolania
Gminnej Komisji d/s ustalenia szkód i oszacowania
strat w publicznej infrastrukturze komunalnej
powstałych w wyniku wystąpienia długotrwałych
opadów deszczu w miesiącach wrzesień - listopad
2017r. na terenie Gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 8 marca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:56:37 | Data modyfikacji: 2018-05-08 10:41:34.
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagradzania pracowników
zatrudnionych w Urzędzie Gminy
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:52:33 | Data modyfikacji: 2018-05-08 10:41:34.
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:27:59 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:19.
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:44:30 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:19.
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2018-2023
 
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:41:16 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:19.
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-23 09:25:57 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:19.
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie powolania komisji
przetargowej
 
Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-23 09:21:49 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:19.
Zarzadzenie Nr 7/2018 w sprawie powołania komisji
przetargowej
 
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-23 09:16:41 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:19.
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 
Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-23 09:01:05 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:19.
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-23 08:58:28 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:19.
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powierzenia
pracownikowi dodatkowo prowadzenia części spraw
należących do zadań referatu rolnictwa,
podatków i opłat lokalnych
 
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-23 08:55:57 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:19.
Zarządzenia Nr 3/2018 w sprawie powołania
składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w
trybie ustawy o dziaalności pożytku publicznego
i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie połka nozna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2018 roku
 
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-23 08:51:25 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:19.
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie powolania komisji
przetargowej
 
Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-23 08:42:49 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:19.
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie przeprowadzenia
konkursu architektonicznego na opracowanie
koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni
publicznej dla zadania:"Kształtoweanie
przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie
terenu przy zabytkowym kosciele w Miastkowie
Kościelnym"
 
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-23 08:39:35 | Data modyfikacji: 2018-04-17 13:30:19.
Data wprowadzenia: 2018-02-23 08:39:35
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Miastków Kościelny
ul. Miastków Kościelny
08-420
Wójt Gminy
mgr Jerzy Jaroń
Kontakt:
Tel: (+48 25) 754-40-08
Fax: (+48 25) 754-40-08
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl