> Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Uchwała Nr XI/61/2019 w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Miastków Koscielny z tytułu
wykonania budzetu za 2018 rok
 
Uchwała Nr XI/61/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:37:13.
Uchwała Nr XI/60/2019 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków
Koscielny wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budzetu za 2018 rok
 
Uchwała Nr XI/60/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:30:07.
Uchwała Nr XI/59/2019 w sprawie wotum zaufania
dla Wójta
 
Uchwała Nr XI/59/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-11 09:10:52.
Uchwała Nr XI/58/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr XI/58/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:47:45.
Uchwała Nr XI/57/2019 w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę oraz okrelenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 wrzesnia 2019 roku
 
Uchwała Nr XI/57/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:36:16.
Uchwała Nr XI/56/2019 w sprawie powołania
Zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na
ławników na kadencję 2020-2023
 
Uchwała Nr XI/56/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:20:46.
Uchwała Nr XI/55/2019 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie
Kościelnym za 2018 rok
 
Uchwała Nr XI/55/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:17:09.
Ucyhwała Nr X/54/2019 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastkow Koscielny na r4ok 2019
 
Uchwala Nr X/54/2019 z dnia 28 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:23:07.
Uchwała Nr X/53/2019 w sprawie utwoerzenia
gminnej jednostki organizacyjnej - Stołówka
Gminna w Miastkowie Koscielnym i nadania jej
statutu
 
Uchwala Nr X/53/2019 z dnia 28 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:18:44.
Uchwała Nr X/52/2019 w sprawie zmiany imienia
Publicznej Szkoly Podstawowej w Miastkowie
Kościelnym
 
Uchwala Nr X/52/2019 z dnia 28 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:09:32.
Uchwała Nr IX/51/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastkow Kościelny na rok 2019
 
Uchwała Nr IX/51/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:35:42.
Uchwała Nr IX/50/2019 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/2018 bRady Gminy Miastków Koscielny z
dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie składów
osobowych stalych komisji Rady Gminy Miastków
Koscielny
 
Uchwała Nr IX/50/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:29:02.
Uchwała Nr IX/49/2019 w sprawie przyjecia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ściekow obowiazujący na terenie Gminy Miastków
Koscielny i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu
 
Uchwała Nr IX/49/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:23:00.
Uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2019-2025
 
Uchwala Nr VIII/46/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:16:14.
Uchwała Nr IX/48/2019 w sprawie przekształcenia
Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
i zmiany aktu zalożycielskiego tego przedszkola
 
Uchwała Nr IX/48/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:11:18.
Uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawioe zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr VIII/47/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 10:31:30.
Uchwala Nr VII/45/2019 w sprawie ustalenia zasad
przyznawania diet dla sołtysów
 
Uchwała Nr VII/45/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:50:27.
Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawioe zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:47:29.
Uchwala Nr VII/43/2019 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2019-2025
 
Uchwała Nr VII/43/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:38:02.
Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2019-2021
 
Uchwała Nr VII/42/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:33:58.
Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie
Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku
 
Uchwała Nr VII/41/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:30:38.
Uchwała Nr VI/40/2019 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/2018 Rady Gminy Miastków koscielny z dnia
7 grudnia 2018 roku w sprawie składów osobowych
staych komisji Rady Gminy Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr VI/40/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:24:27.
Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomani na rok 2019
 
Uchwała Nr VI/39/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:21:23.
Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie zamiaru
przekształcenia Publicznego Przedszkola w
Miastkowie Kościelnym polegajacego na zmianie
siedziby
 
Uchwała Nr VI/38/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:17:57.
Uchwała Nr VI/37/2019 w sprawie zaciągniecia
kredytu
 
Uchwała Nr VI/37/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:14:49.
Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w WFOŚ o GW w Warszawoe na zadanie
inwestycyjne pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłaczami w Gminie
Mi9astków Kocielny
 
Uchwała Nr VI/36/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-04-26 08:52:38.
Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2019
 
Uchwała Nr VI/35/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-04-26 08:48:13.
Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2019-2025
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:07:04.
Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
 
Uchwała Nr VI/33/2019 z dnia 26 lutego 2019

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:51:30.
Uchwala Nr V/32/2019 w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostraczania wody i odprowadzania
ścieków obowiazujący na terenie Gminy
Miastków Kościelny i przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 
Uchwała Nr V/32/2019 z dni9a 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:33:19 | Data modyfikacji: 2019-03-22 12:34:12.
Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/2018 Rady Gminy Miastków Koscielny z
dnia 7.12.2018r. w sprawie składów osobowuych
stałych komisji Rady Gminy Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr V/31/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:27:30 | Data modyfikacji: 2019-03-22 12:34:12.
Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Koscielny na 2019 rok
 
Uchwała Nr V/30/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:15:35 | Data modyfikacji: 2019-03-22 12:18:06.
Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie WPF Gminy Miastkow
kościelny na lata 2019-2025
 
Uchwała Nr V/29/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:52:10 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie wyrazenia zgody
na najem w trybie przetargowym nieruchomosci
położonej w miejscowości Miastków Kościelny
stanowiącej mienie komunalne gminy na okres
powyżej 3 latr
 
Uchwała Nr V/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:46:14 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwala Nr V/27/2019 w sprawie wyrazenia zgody na
zawarcie koljnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
wydzierżawiającym na czas określony
 
Uchwała Nr V/27/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:41:54 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie uchwalenia
statutów sołectw Gminy Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr V/26/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:28:05 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie przyjęcia planów
pracy stałych komisji Rady Gminy Miastków
Kościelny na 2019 rok
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:16:12 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie przyjęcia planu
pracy rady Gminy Miastków Kościelny na 2019 rok
 
Uchwała Nr V/24/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:13:01 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/23/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2019
 
Uchwała Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:27:36 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/22/2018 w sprawie ustalenia
wysokosci diet dla radnych Rady Gminy Miastków
Kościelny
 
Uchwała Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:21:36 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/21/2018 w sprawie przyjęcia
"Programu ochrony środowiska dla Gminy
Miastków Kościelny na lata 2018-2022 wraz z
prognozą oddzialywania na srodowisko "Programu
ochrony środowiska "
 
Uchwała Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:18:51 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniajacego do
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej
w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
iżywności dla osób objetych wieloletnim
programem rządowym :Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023
 
Uchwała Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:15:30 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie okreslenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci protuktów żywnosciowych dla osób
objętrych wieloletnim rzadowym programem
"Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 
Uchwała Nr IV/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:09:45 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/18/2018 w sprawie ustanowienia
wieloletniego rzadowego programu "Posołek w
szkole i w domu " na lata 2019-2023
 
Uchwała Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:06:10 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/17/2018 w sprawie uchylenia
uchwaly Nr XLIII/246/2018 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 28.09.2018r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla SPZOZ w
Garwolinie
 
Uchwała Nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:02:57 | Data modyfikacji: 2019-03-22 11:52:34.
Uchwała Nr IV/16/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 
Uchwała Nr IV/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 13:50:29 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:50:59.
Uchwała Nr IV/15/2018 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków
Kościelny na lata 2018-2023
 
Uchwała Nr IV/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 13:10:55 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:11:18.
Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 13:00:25 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:11:18.
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie utwrzenia
jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek
w Miastkowie Koscielnym i ustalenia Statutu
Żłobka
 
Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:56:18 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:11:18.
Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w
sprawie zaopiniowania projektów nowych statutów
jednostek pomocniczych Gminy Miastków
Kościelny
 
Uchwała Nr III/12/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:53:50 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:11:18.
Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2019-2024
 
Uchwała Nr III/11/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:26:08 | Data modyfikacji: 2019-01-09 13:26:44.
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie uchwalenia
budzetu gminy Miastkow Koscielny na rok 2019
 
Uchwała Nr III/10/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:12:10 | Data modyfikacji: 2019-01-09 13:13:09.
uchwała Nr III/9/2018 w sprawie ustalenia
wysokoci diet dla radnych Rady Gminy Miastków
Kościelny
 
Uchwała Nr III/9/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:02:08 | Data modyfikacji: 2019-01-09 13:13:09.
Uchwała Nr III/8/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 
Uchwała Nr III/8/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:17:22 | Data modyfikacji: 2019-01-09 12:21:55.
Uchwała Nr III/7/2018 w sprawie wyboru metody
ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty
 
Uchwała Nr III/7/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:06:18 | Data modyfikacji: 2019-01-09 12:21:55.
Uchwala Nr II/6/2018 w sprawie składów
osobowych stałych komisji Rady Gminy Miastków
Koscielny
 
Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 7 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:31:58 | Data modyfikacji: 2019-01-09 12:21:55.
Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miastków
Kościelny
 
Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:08:17 | Data modyfikacji: 2019-01-09 12:21:55.
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 
Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:03:18 | Data modyfikacji: 2018-12-06 13:04:06.
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego oraz
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
 
Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:57:17 | Data modyfikacji: 2018-12-06 13:04:06.
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Miastków
Kościelny
 
Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:52:06 | Data modyfikacji: 2018-12-06 13:04:06.
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru
Przewodniczacego Rady Gminy Miastków Kościelny
 
Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:49:26 | Data modyfikacji: 2018-12-06 13:04:06.
Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:49:26
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Miastków Kościelny
ul. Miastków Kościelny
08-420
Wójt Gminy
mgr Jerzy Jaroń
Kontakt:
Tel: (+48 25) 754-40-08
Fax: (+48 25) 754-40-08
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl