> ROK 2019

ROK 2019

I.272.2.54.2019 Zaproszenie do składania ofert
na: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z
terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2019

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia poniżej 30 tyś. zł EURO

 
Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-04 12:16:44 | Data modyfikacji: 2019-07-10 11:55:17.
I.272.2.47.2019 Zaproszenie do składania ofert
na: Organizację placu zabaw przy Publicznym
Przedszkolu w Miastkowie Koscielnym - III etap:
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Projekty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zbiorcze zestawienie ofert

 
Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-17 11:09:55 | Data modyfikacji: 2019-06-25 14:44:14.
I.271.3.2019 Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy
Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w
Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach
współfinansowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV
„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020

I.271.3.2019 SIWZ

Przedmiar (1)

Wzór wniosku

Ogłoszenie

Oferta

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenia w sprawie wykluczenia

Wykaz robót

Wykaz osób

Wzór oświadczenia

Projekty

Audyty energetyczne

Odpowiedz na pytania wraz ze zmianą SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:40:57 | Data modyfikacji: 2019-07-08 08:37:00.
I.272.2.43.2019 Zaproszenie do składania ofert
na: Organizację placu zabaw przy Publicznym
Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym - III etap:
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

I.272.2.43.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 
Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-05 13:26:53 | Data modyfikacji: 2019-06-14 14:56:46.
I.272.2.45.2019 Zaproszenie do składajnia ofert
na: Zakup i doswę fabrycznie nowych komputerów
przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby
projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego"

Zbiorcze zestawienie ofert laptopy.pdf

Informacja o unieważnieniu postepowania

 
Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-05 13:21:03 | Data modyfikacji: 2019-06-27 13:02:59.
I. 271.2.2019 Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy
Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w
Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach

I.271.2.2019SIWZ.doc

Wzor wniosku materiałowego.doc

Załącznik Nr 1 Oferta I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 2 PRZEDMIAR.zip

Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy PO UWAGACHI.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 4 Oświadczenie w sprawie warunków I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 5 Oświadczenie w sprawie wykluczenia I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 6 Oświadczenie grupa kapitałowa I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 7 Wykaz robót budowlanych I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 8 Wykaz osób I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 9 Wzór oświadczenia Wykonawcy I.271.2.2019.docx

Załącznik Nr 10 PROJEKTY I.271.2.2019.zip

Załącznik Nr 11 Audyty Energetyczne I.271.2.2019.zip

OGŁOSZENIE .pdf

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:24:14 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:34:09.
I.272.2.33.2019 Organizacja placu zabaw przy
Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym w
ramach projektu pn. "Przedszkole naszych marzeń
!" - II etap Europejski Fundusz Spoleczny Konkurs
zamkniety RPMA.10.01.04-OP.01-14-064/18 dla Osi
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
mlodzieży Poddziałania 10.1.4 edukacja
przedszkolna RPO WM

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia poniżej 30 tyś. zł EURO

 
Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-04-29 12:22:05 | Data modyfikacji: 2019-05-23 11:57:52.
I.271.1.2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Zwola w km 3+818-4+588

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

Przedmiar

Umowa

Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenie

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia

Ogłoszenie

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
SIWZ

Opublikowane przez: | Autor: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:01:17 | Data modyfikacji: 2019-04-29 12:22:49.
Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:01:17
Data modyfikacji: 2019-04-29 12:22:49
Autor: Bogumiła Moreń
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Miastków Kościelny
ul. Miastków Kościelny
08-420
Wójt Gminy
mgr Jerzy Jaroń
Kontakt:
Tel: (+48 25) 754-40-08
Fax: (+48 25) 754-40-08
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl