Informacje bieżące
Obwieszczenie Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 10.10.2018 w sprawie Programu Ochrony Środowiska
2018-10-11 09:39:51
  ...więcej

Obwieszczenie Mrszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r.
2018-08-02 13:37:05
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.1.7.2018 z dnia 18.07.2018r.
2018-07-20 13:52:36
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miastków Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
2018-05-07 12:19:10
  ...więcej

Ogloszenie o naborze na stanowisko osoby sprawujacej nadzózór nad obiektem, "ORLIK" w Miastkowie Kościelnym
2018-03-21 11:01:28
  ...więcej

Informaja uzupełniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgloszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
2018-03-14 13:41:51
  ...więcej

Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgloszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
2018-02-23 11:12:22
  ...więcej

Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2018 roku
2017-12-28 09:14:07
  ...więcej

Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2018 roku
2017-12-28 09:12:03
  ...więcej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władyslawa Broniewskiego w Miastkowie Kościelnym ul. Szkolna 8, 08-420 Miastków Kościelny
2017-06-19 14:00:20
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miastków Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku
2017-05-30 14:49:48
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.8.7.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:29:21
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.8.6.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:28:05
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.7.7.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:26:31
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.7.6.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:23:04
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.6.7.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:12:31
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.6.6.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:09:58
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.5.7.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:08:24
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.5.6.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:06:14
  ...więcej

Uchwała Nr XXV/144/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny w sprawie projektu dostosowania szieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017-02-17 10:45:37
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 111
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Miastków Kościelny
ul. Miastków Kościelny
08-420
Wójt Gminy
mgr Jerzy Jaroń
Kontakt:
Tel: (+48 25) 754-40-08
Fax: (+48 25) 754-40-08
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl