Informacje bieżące
Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2018 roku
2017-12-28 09:14:07
  ...więcej

Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2018 roku
2017-12-28 09:12:03
  ...więcej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władyslawa Broniewskiego w Miastkowie Kościelnym ul. Szkolna 8, 08-420 Miastków Kościelny
2017-06-19 14:00:20
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miastków Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku
2017-05-30 14:49:48
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.8.7.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:29:21
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.8.6.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:28:05
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.7.7.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:26:31
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.7.6.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:23:04
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.6.7.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:12:31
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.6.6.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:09:58
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.5.7.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:08:24
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.5.6.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:06:14
  ...więcej

Uchwała Nr XXV/144/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny w sprawie projektu dostosowania szieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017-02-17 10:45:37
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwaly w sprawie przystąp[ienia do sporzadzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestr5zennego Województwa Mazowieckiego
2017-02-07 11:55:40
  ...więcej

Uchwała nr Si.368.2016 wraz z uzasadnieniem
2016-12-21 07:55:13
Uchwała nr Si.368.2016 wraz z uzasadnieniem  ...więcej

Uchwała nr Si.367.2016 wraz z uzasadnieniem
2016-12-21 07:53:50
Uchwała nr Si.367.2016 wraz z uzasadnieniem  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie gminy Miastków Kościelny w 2017 roku w miejscowości Stary Miastków
2016-12-13 13:29:47
  ...więcej

Ogloszenie w sprawie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniabnia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie pilka nożna na terenie gminy Miastków Kościelny w 2017 roku w miejscowości Miastków Kościelny
2016-12-13 12:51:18
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodsy na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1333W Borowie -Wola Miastkowska-Miastków Koscielny
2016-04-15 09:33:12
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 2015.11.23 Nr I.6220.9.2.2015
2016-02-05 14:20:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 104
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Miastków Kościelny
ul. Miastków Kościelny
08-420
Wójt Gminy
mgr Jerzy Jaroń
Kontakt:
Tel: (+48 25) 754-40-08
Fax: (+48 25) 754-40-08
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl